Félrevezetik a világot: nem Kolumbusz fedezte fel Amerikát?

Ma, pont 50 évvel ezelőtt, 1970. május 17-én indította meg atlanti-óceáni expedícióját Thor Heyerdahl – norvég tudós, aki egy papirusznádból készült hajó, a Ra II segítségével jutott el a marokkói Safi kikötőjéből a karibi szigetvilágba.


Több mint 3000 évvel ezelőtt az egyiptomiak vagy a főníciaiak eljuthattak Amerikába-ezt bizonyította már 50 évvel ezelőtt ez a nagyszerű norvég tudós.  AMERIKA igazi felfedezői az ókori civilizáció hajósai – és miért nem őket dicsőítjük és tisztelgünk előttük ma is?
„A civilizáció attól a pillanattól kezdett el nőni, hogy kommunikáltunk egymással – különösen igaz ez a tengeri kommunikációra, ami lehetővé tette, hogy az emberek inspirációt és ötleteket szerezzenek egymástól, és nyersanyagokat cseréljenek.”
(Thor Heyerdahl)

Thor Heyerdahl 1914-ben, egy tehetős sörfőző fiaként látta meg a napvilágot a norvégiai Larvikban. A kutató természettudományos érdeklődése – melyet édesanyjától, egy helyi múzeum igazgatónőjétől örökölt – már gyermekkorában megmutatkozott, Heyerdahl ugyanis saját állatgyűjteményt alapított otthonában. Diplomája megszerzése után Heyerdahl első feleségével kutatóútra indult a Csendes-óceánra, hogy megismerhesse a külvilágtól elzárt szigetcsoportok élővilágát. A férfi 1936-ban a Marquises-szigeteken telepedett le, ahol előbb alkalmazkodott a helyi törzsek életmódjához, majd a lakatlan Fatu Hivára költözött.

Az általános (tudós világ) nézet szerint a Csendes-óceán szigetvilágának telepesei Délkelet-Ázsiából érkeztek, Heyerdahl azonban a kelet-nyugati irányú áramlat megismerése és az élővilág tanulmányozása után arra a megállapításra jutott, hogy az első hajók a jóval távolabb fekvő amerikai kontinensről érkeztek.

Heyerdahl úgy vélte, a Közép-Amerikában és Egyiptomban egyaránt fellelhető piramisok, a hasonló halotti kultusz és gazdasági-politikai berendezkedés annak bizonyítéka, hogy az ókorban a két civilizáció kölcsönhatásban állt egymással, ezért ismét annak a lehetőségét kutatta, hogy a kor technikai feltételei mellett lehetséges volt -e a kapcsolatteremtés. Kutatott majd megvalósította a RA II expedíciót.

A norvég tengerész a Csád-tónál élő hajóépítők segítségével papirusznád hajót ácsolt, melyet az egyiptomi napisten után Ra II névre keresztelt, és 1970-ben Marokkó partjaihoz, az egykori főníciai kikötővárosba, Safiba szállíttatott.

Heyerdahl nemzetközi csapatával  és az egyiptomi piramisok faláról lemásolt papírusz nádból készített hajójával  május 17-én indult az Atlanti-óceánnak, és nyolctagú legénységével 57 nappal később, kb.6100 km megtétele után  sértetlenül megérkezett Barbados szigetéhez- Amerikába.

És ha ő  barátaival ezt megtette ugyanazon építésű hajóval amit az egyiptomi piramisok ábrázoltak és amilyeneket a Peru-i benszülöttek még a múlt század 70-es éveiben is meg tudtak építeni, akkor ugyanezt a felfedezést az ókoriak (3000 évvel ezelőtt)  hatalmas kitartásukkal, óriási tettvágyukkal és kimeríthetetlen érdeklődésükkel bizonyára meg is tették.

Ezt az ismeretet miért nem emeli ki a „fehér ember” és főleg az európai „kultur civilizáció” multját bemutató és ismertető, fiatalságunk gondolatát befolyásoló iskolai tankönyveket író tudós társadalom?

HELYETTÜK, úgy tűnik ezt nekünk kell megtennünk, tengert szerető vitorlázóknak, yachtosoknak,  akik tisztelik mindazokat, akik hozzásegítenek bennünket, hogy a jobb és szebb jövő felé közösen hajózzunk!

Heyerdahl szavaival:

„Kísérletünkön belül mód nyílt egy másik kísérletre is: tanulmányútra a holnap zsúfolt, túlnépesedett világába. A tévé, a lökhajtásos gépek és az asztronauták korában olyan buzgalommal zsugorítjuk össze földgömbünk méreteit, hogy egyes nemzetek közt nincs többé üres térség. Ősatyáink földje megszűnt létezni. Az egykor végtelen világot most egy óra negyven perc alatt körül lehet járni. A nemzeteket nem választják el többé egymástól áthághatatlan hegyvonulatok, bejárhatatlan óceánok. Az emberfajok nem élnek már egymástól függetlenül elszigetelten; kapcsolatban vannak egymással, s egyre inkább összezsúfolódnak. Száz- és százezer szakember munkálkodik az atomhasadás és a lézersugarak problémáján, s a mi kis földgolyónk szuperszonikus sebességgel rohan egy olyan jövő felé, ahol mindannyian útitársak vagyunk ugyanabban a technikai kísérletben, s ahol valamennyiünk együttműködésére van szükség, ha el akarjuk kerülni, összeroppanjunk a közös teher alatt.”

A magyarok legnagyobb tengeri vitorlás versenyének zászlajára,  a 2020-as CAPTAINS CUP (2020. augusztus 29 –  szeptember 4) lobogójára Heyerdahl papírushajóját helyezzük ezzel is tisztelegve ezen nagyszerű tengerész, tudós, jó ember emléke és az ókori felfedezéseket tevő jószívű hajósok előtt.

További források:

Összeállította:

Hovanec Zoltán-yacht kapitány
Captains Adria Kupa – alapító